Rama and his Nama

This article explain the significance of chanting Rama Nama.

Sahanavavathu - Team effectiveness Shanti Mantra

Whatever we do, we need to be in the right mental condition. When we enter a temple, especially a big temple, we do not get into the sanctum sanctorum straightaway..

Pītāmbari

உயிர் பிரிந்து மேலகத்தினை நோக்கி பறந்து சென்று ஈராண்டு காலம். நமதன்பு பாட்டி இனி வையகத்திற்கு மீள இறங்கி – இரங்கி – எமக்கு தரிசனம் தரமாட்டாரோ என்றேயேங்கி நிற்க, இனிய கனவொன்று கண்டேன்……

Random Thoughts - Art of Communication

There are mainly two forms of communications – Verbal and Non-verbal. Under these there are multitude of sub-sections of type of communications and these are dealt with in standard textbooks.

Perils of pleasing everyone

One of the mistakes people do while managing others is fall into the trap of trying to be nice and please every body. This is the biggest mistake a Manager does and he should be trained not to become a victim leading to his own downfall.

Coach travel holiday etiquette.

This applies to coach holidays arranged by one of our community groups. This etiquette was followed some years ago during a trip to Russia. Since that time I had made some modifications.

Two schools of thoughts and Management

There is a classical Hindu belief about how one goes about Prayers and rituals to seek ultimate happiness and in contrast not to go this route but still aim to seek happiness. Hinduism and Buddhism illustrate the two schools of thought.

Random Thoughts

I do remember our tutor for training in Insurance industry saying a story on the last day before we all left, fortified with all the knowledge he imparted to us on how to succeed

Living Mindfully

All of us want to be happy and yet this is a goal we all strive towards more often than attain. Even when we do achieve momentary satisfaction, we analyse the past moments of pleasure and pain in order to think about maximising future pleasure and avoiding future pain.

MUSIC & CURE

Music is a way of life. Anything and everything we do in this world has a musical touch. If we start enjoying the music in our day to day activities, life becomes more meaningful and worthy. Generally, music is soothing to the ears, relaxing to the mind and energizing to the body. Music is a splendid thing which can make you happy when you are sad, can make you dance. Sometimes to that extent you might look like a fool to others. Every one of us would have experienced such things at least at some moment of our life. This is an experience.

International Day of Happiness

In 2011, the UN General Assembly adopted a resolution. It recognised happiness as a “fundamental human goal” and called for “a more inclusive, equitable and balanced approach to economic growth that promotes the happiness and well-being of all peoples”.

Rajaji on Indian Culture

These are excerpts from a series of speeches by one of 20th Century’s greatest Indians, C Rajagopalachari. Rajaji, as he was more commonly called, rendered yeoman service to India, as a freedom fighter..

டெல்பி ஆரூடமும் தமிழ்நாட்டுக் குறி சொல்வோரும்

கிரேக்க (Greece) நாட்டில் உள்ள டெல்பி ஆரூடம் ( Delphi Oracle ) உலகப் புகழ் பெற்றது. காரணம் என்னெவென்றால் கிரேக்க நாட்டின் அறிஞர்களும் ரோமானிய மன்னர்களும் இங்கு வந்து ஜோதிடம் கேட்டனர்..

வேதத்தை "முழி பெயர்த்த அறிஞர்கள்"

அறிஞர்கள் கையில் சிக்கி வேதங்கள் படும் பாடு உலகில் எல்லாவித கஷ்டங்களையும் விடப் பெரியது..

முதல் திராவிட ராணி

திராவிடா என்ற ஒரு பெண்ணின் பெயர் மிக மிகப் பழைய பெயராக சம்ஸ்கிருத இலக்கியத்தில் இடம்பெறுகிறது..

தமிழர்களின் எண் ஜோதிடம்

தமிழர்களுக்கு நான்கு என்ற எண்ணையும் நான்கின் வர்க்கங்களையும் நிறையவே பிடிக்கும்.

தமிழ் பூதமும் கிரேக்க பூதமும்‏

கிரேக்க நாட்டிலுள்ள டெல்பி ஆரக்கிளுக்கும் (ஒரு பெண் சாமி ஆடி குறி சொல்லுதல்) தமிழ் நாட்டிலுள்ள சாமி ஆடிகள்..

Valmikis' stunningly accurate account

The story of Shri Rams' life was first narrated by Maharishi Valmiki in the Ramayana, which was written after Shri Ram..

நாக ராணி - சிந்துவெளி முதல் சபரிமலை வரை

சிந்து சமவெளியில் கிடைத்த முத்திரையில் ஒரு கடவுளுக்கு இரு புறமும் இரண்டு நாகங்கள் படம் எடுத்த நிலையில் இருக்கின்றன.

3 தமிழ் சங்கங்கள் : கட்டுக் கதையா? உண்மையா?

தலை, இடை, கடை என மூன்று தமிழ் சங்கங்கள் இருந்தன என்றும் அவைகளில் முதல் இரண்டு சங்கங்கள் கடலுக்குள் போய்விட்டன என்றும் படிக்கிறோம்.

Double Headed Eagle: Sumerian - Indian Connection

There are striking similarities between the Indian and Sumerian civilizations. One of them is the use of the Double Headed Eagle as a royal symbol. From 3800 BC until today this mythical bird is used as a symbol of royalty.

Annathanam Sukhibhava

Love and Compassion is the bedrock of our rituals & religious practices. Makkal Sevaye Mahesan Sevai is our philosophy. Hinduism teaches us compassion even towards lower beings as we believe God’s grace can be obtained only by leading a life of compassion towards all living beings..

Brahmins deserve an entry in to Guinness Book of Records

I do Sandhyavandhanam everyday in London (on the banks of River Thames). Every morning I wonder shouldn’t the Brahmins get an entry in to the Guinness Book of Records..

Qualifications to undertake path to Realisation

Sadhana Chathushtayam is the four fold qualifications that are required while undertaking the path for self knowledge. Vivekam is the knowledge of the permanent and impermanent..

Mysterious link between Karnataka and Cambodia

It is very interesting to find out a mysterious link between the Indian state of Karnataka and a South East Asian country Cambodia..

What is so special about Deepavali?

None can answer the question better than Kanchi Paramacharya. “A day of universal happiness emanated from the greatest calamity that could befall a mother and a son; nothing can be nobler than the wishes of a dying demon..

Are you a Brahmin?

A controversial topic indeed-many a people would avoid treading this thorny path!

To Master the Tamil language - Keep a calculator handy

How many years would it take to master the Tamil language? The simple answer is that no one can complete studying Tamil in one’s own life time. The Tamil proverb says "kalvi karai ila, karpavar naal sila"..

Hundred Wonderful Things About Tamil Nadu

Many of us often read about the Great Pancha Bootha shrines, the shrines sung of by the 12 Alvars (Vaishnavite saints), the Six Abodes of Lord Muruga..

நவராத்திரி 2011

நவராத்திரி விழா செப்டம்பர் 28 தேதியிலிருந்து அக்டோபர் 6 தேதி வரை கொண்டாடப்படுகிறது. மகாசக்தியின் பல வடிவங்களை இந்த ஒன்பது நாட்களில் வழிபடுகிறோம்.

Guru Tradition - Vyasa Puja & Guru Puja by our Gurus

The full moon day, or Poornima, in the month of Ashadha, or Tamil Aani, is very important in the calendar of Sankaracharya Mutts like the Kanchi and Sringeri, indeed for all sanyasins and mutts.

Great Engineers of Ancient India

Rama was the world’s first king to build a bridge across the sea. But he did not do it on his own. He sought the help of a great engineer called Nala according to Valmiki Ramyana

Swastika: The Religious Good Luck Charm

Swastika is a symbol of the cross with four vertical lines attached to the horizontal ends. The origin of this symbol has been closely associated with India.

You Are What You Think

Human mind has amazing powers. But many of us do not realize this. Our epics and Puranas illustrate the power of mind with beautiful stories. Every person creates some kind of vibration.

தமிழில் சொல்லப்படும் பதினாறு பேறுகள்

அபிராமியம்மை பதிகத்தில் பட்டியல் இடப்பட்டிருப்பதை பார்க்கலாம்.

The Magical Sixteen - பதினாறும் பெற்று பெரு வாழ்வு வாழ்க

Real meaning of "Padhinaarum Petru Peru Vazhvu Vazhga" based on a speech of Kanchi Mahaperiaval.

Tale of Two Seas

Sitting in the Geography class in school, I remember how fascinated I was when we were being taught all about the Dead Sea. As you probably recall, the Dead Sea is really a Lake, not a sea (and as my Geography teacher pointed out, if you understood that, it would guarantee 4 marks in the term paper!)

The Muggy Magic of Madras

Having just returned from my annual visit to my hometown in India, I thought of writing a brief article on how much it has changed and why I feel an attachment to it. Enjoy!