Om: The Quintessence of our Existence

Om: The Quintessence of our Existence

Gayathri Mantram: Its centrality to attaining Brahma Jnanam

This article explains the meaning and significance of Gayathri Mantra and how Gayathri Mantra help individual to attain Brahma Jnanam.

Radha Kalyana Utsavam in Vilangudi- Some Reminisces

Radha Kalyana Utsavam in Vilangudi- Some Reminisces

Thamiraparani pushkaram

Significance of Thamiraparani pushkaram

Medha Sakthi

While we worship Devi in all her forms during Navarathri, on the last two days - Saraswathi puja and Vijaya Dasami..

Punniyam Tharum Puratasi

புண்ணியம் தரும் புனித புரட்டாசி

SIGNIFICANCE OF UPAKARMA

This Hindu religious article explains the significance of Upakarma/Aavani Avittam.

Excerpts from Subrahmanya Bhujangam

Meaning and significance of some portion of Subrahmanya Bhujangam composed by the great Hindu sage Sri Adi Shankaracharya.

Ganga snanam - Thunga banam - Masi Magam

This year the Masi Magam fell on 1st March 2018. There is a saying – Ganga snanam, Thunga banam..

The Final Word from Sri Jayendra Saraswathy Swamigal

The root of our Dharma is in Vedas. ‘Vedoakilo Dharmamulam’. What is Dharma? ‘Dharayatheethi Dharmaha’..

Makara Sankranthi or Thai Pongal Importance

Importance of Makara Sankranthi

Vamanan and Margazhi

Meaning of Tiruppavai in the article Vamanan and Margazhi

A Day in Jyotishya Panchanga Powrohitya Patasala

A Day in Jyotishya Panchanga Powrohitya Patasala..

Mounam Sarvartha Sathagam

நம் பாரத பண்பாட்டில் நாம் எது செய்வதாயினும் முதலில் கடவுளை வணங்கிதான் ஆரம்பிப்போம். அதிலும் முழுமுதற் கடவுளான விநாயகரை யானை முகத்தானை வேண்டியே ஆரம்பிப்போம்.

Karthigai Month Mahimai

Karthigai Month Mahimai

Chaturmasya Vradam and Vyasa Puja

Chaturmasya Vradam and Vyasa Puja

Anecdote from Ramayana

I relate to the different stories and anecdotes, mainly from literary sources in Tamizh and Sanskrit which are not likely to be that well-known. One of such anecdotes, which I have found fascinating, is about how we interact with others: how we interpret their actions, speech and gestures transient and habitual, facial expressions etc. based on our own preoccupations and thought patterns which are inherent in us. An anecdote from the Ramayana, I hope, will highlight it well.

Nirvana Shatkam

Adi Shankaracharya gives expression in six verses to the wise person's conviction about his true nature as sat chit ananda (as described in the scriptures and revealed by a competent Acharya) and how as the pure witness consciousness, the jnani disowns all relationship with the pluralistic unreal creation

How do you make singing music a divine experience?

How does one make singing more meaningful? For that one has to understand the lyrics. Often, especially in Carnatic music or in works such as Tirupukazh, the lyrics tend to be short-hand for profound puranic stories or deep vedic wisdom

Kanchi Balaperiaval on the Essence of Dharma

The article is based on speeches of ‘Balaperiaval’, HH Sri Vijayendra Saraswathi Swamigal of Kanchi Kamakoti Mutt. Kamakoti Pradeepam, a Tamil monthly brought out on behalf of the Mutt, contains profoundly scholarly articles on our Vedic inheritance and Dharmic life.

Building a Sattvic Character: Sringeri Jagadguru Advice

Maharishi Gautama has spoken of eight Atma Gunas (personal qualities) that everyone should cultivate. They help a man enjoy peace and happiness and give rise to virtue. So their benefits are not confined to the present life. If people cultivate these qualities, the world will become a happier place.

Sri Rudram: the greatest hymn?

Sri Rudram is the only long hymn, consisting of hundreds of namas, that occur in the Vedas. Other common major hymns are from Itihasas, eg., Vishnu Sahasranamam from Mahabaratha, or, from Puranas, e.g., Lalitha Sahasranamam from Brahmanda Puranam. In content and format, there are lot of similarities between Sri Rudram and the other hymns like Vishnu Sahasranamam.

Pongal Festival - Beginning of Uttarayanam

Of the twelve months in a year, the first six month period – Tamil month Thai onwards – is called Uttarayanam. Uttara in Sanskrit means north; Ayanam means path; uttarayanam refers to the six month period of Sun’s northerly path; likewise, dakshinayanam is the six month period of Sun’s south-ward path.

Temple Steps

A small introduction of elaborate construction of temple steps in South India.

Advaitha Siddhantam

23rd April, 2015 is the Jayanthi of Adi Sankaracharya. While celebrating it and paying our obeisance to the Great Acharya, it may be worthwhile to understand the philosophy he propounded.

On the Power of Devotion: Sri Sugunendra Theertha Swamiji of Udupi Puthige Matha

This is a summary of a speech delivered by Sri Sugunendra Theertha Swamigal, Head of the Pugthige Mutt, Udipi, on conclusion of Durga Puja, and, Thottil Puja for Sri Krishna, in London on 20th March, 2015.

Report on the SIS Special Satsang with Udupi Puthige Matha Swamiji - 20th March 2015

On 2015 Ugadi eve, we in South Indian Society (SIS) were privileged to have a special satsang with His Holiness Sri Sugunendra Theertha Swamiji. He is the head of Shree Puthige Matha, 30th in a great lineage beginning with Sri Madhavacharya himself.

Mahamrutyunjaya Manthram

The Mahamrutyunjaya Manthram is mentioned in the Rukveda (7.59.12) and in Yajurveda (1.8.6.i; VS3.60) and recited as part of Rudram. Sage Markkandeya is credited with the discovery of this manthram. This is a prayer unto the three eyed Lord Shiva requesting immortality.

Pilgrimage to Vishnu Sthalas - 8th February 2015

We have a senior citizens’ club here at East Tambaram. This club provides various activities and entertainments to the elders to keep away the boredom. This includes visits to places – sight-seeing trips and visits to temples.

Thirumurai Festival at East Tambaram

Thirumurais are the collection of twelve sets of hymns and life histories of Saiva saints who dedicated their lives serving Lord Siva in various ways, from constantly chanting rudram, playing Panchaksharam on the flute to giving up their own lives in the service of Sivaperuman..

The Wisdom of Ishopanishad: Atma, Brahman, Karma and Moksha

Isha Upanishad is the shortest Upanishad and comprises just 18 verses and belongs to the Samhita of the white Yajur Veda. Isha Upanishad is thus called, because it commences with the word ‘Isha’. The word ‘Isha’ gives an idea of an identity of a God. Although Lord Shiva is often referred to as Isha, it may just mean the ’controller’ and not necessarily pertain to any particular God as there seems to be no reference to Bhakthi or devotion in the text.

Bala Sastha Pooja at Kadavasal

Kadavasal is a small village five kilometres from Sirkazhi and is accessible by buses plying between Sirkazhi and Thirumullaivasal. Its population is under 1000 and is essentially agrarian..

South Facing Gods: Nataraja, Rangaraja & Dakshinamurthy

In most of our temples, the principal deity faces the east: Parthasarathy temple in Chennai, Ekambareswarar and Kamakshi in Kanchi, Meenakshi Sundareswarar in Madurai etc.,

Maitreem Bhajatha Mahaswamigal composition for MS Subbulakshmi

The Tamil month of Margazhi is great for a variety of reasons: even Bhagavan Krishnan says - ‘Masanam marga shirshah aham’ – ‘of the months, I am Margazhi’..

Mahalaya Paksha

A brief articulation about the importance and significance of Mahalaya Paksha.

Varalakshmi Vratham

Varalakshmi Vratham manthras, procedures and sankalpam download link..

Spirituality in Todays Context

Where we have come from, where we are going to, what is it that keeps on changing in this cameo innings called life, where we have one set of members as our original team mates..

When can you tell a lie? Adi Shankarar Advice

Tamil poet Thiruvalluvar and India’s greatest philosopher Adi Shankara give us guidelines about lying. Both of them allow us to tell lies if they can bring immense good. We have some anecdotes in Mahabharata where in there was a dilemma to tell the Truth or not.

Understanding Lord Shiva Attire - Shivoham

Lord Siva represents the destructive aspect of Brahman. That portion of Brahman that is enveloped by Tamo-Guna-Pradhana Maya is Lord Siva who is the all-pervading Isvara and who also dwells in Mount Kailas..

The Night of Nights of Parameswara -The Supreme Lord Mahashivaratri

Maha Shivaratri is celebrated widely in temples all over Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Shiva is considered the Adi (first) Guru from whom the yogic tradition originates..

Mind is a Tiger - Adi Shankarar

It is a shame that neither Sigmund Freud (1856-1939), father of psycho analysis or Carl Gustav Jung (1875—1961), founder of analytical psychology, are here today to study the Hindu Yogis..

Kanchi Mahaswamigal on Karma Yoga and Jnana Yoga

In the third chapter of Bhagavat Gita, Sri Krishna stresses the Supreme importance of Karma Yoga and impresses upon Arjuna the necessity to do his duty. Performance of the Karmas prescribed in the Vedas..

Hindukal Thiyagam: Irandu Kathaigal

ஒரு குடும்பத்துக்காக ஒரு தனி மனிதனைத் தியாகம் செய்யலாம் ஒரு கிராமத்துக்காக ஒரு குடும்பத்தையே தியாகம் செய்யலாம் ஒரு நாட்டுக்காக ஒரு கிராமத்தையே தியாகம் செய்யலாம் ஒரு ஆத்ம நலனுக்காக உலகத்தையே தியாகம் செய்யலாம்

Margazhi - the Month for Prayers

The month of Margasirsha, or, Tamil, Margazhi is one such aspect of Glory. The time of the day before sunrise is called the Brahma muhurtam, the most favourable time for spiritual practices..

Sri Rudram

ஸ்ரீருத்திரம் நமகம், சமகம் என இரு முக்கிய மந்திர மாலைகளால் பின்னப்பட்டது.

Swami Vivekananda - The Great Communicator

It is well accepted that at the top of leadership abilities is communication skills. Gandhi, Churchill, Lincoln, FDR, Kennedy and Martin Luther King could all speak in an authentic but eloquent way such that millions listened and followed them..

Significance of Navarathri

We all know that ‘nava rathri’ means the festival of nine nights, when we worship Mother Goddess in Her various forms: first three nights as Durga; the next three nights as Lakshmi..

OM or AUM

Before the beginning, the Brahman (absolute reality) was one and non-dual. It thought, "I am only one -- may I become many."..

A Primer on Aavani Avittam or Upakarma

Poonal, or upaveedam as it is called in Sanskrit, is not the exclusive privilege of Brahmins. It is a pavitram - a symbol of sanctity so as to remind oneself to do the right things..

Guru Tradition - Guru Poornima - Based on speeches of Kanchi Mahaswamigal

No distinction is made in this verse between a guru and Paramatman, be it Siva, Vishnu, or, Brahma. None of us has seen Isvara, but, a guru is present before us in person ..

How the Westerners View Lord Nataraja

Without a shadow of doubt, the most iconic image of Hinduism for the Western world is that of Lord Nataraja, or, the Lord of Dances..

Aani Thirumanjanam

Aani Uthiram, or Ani Thirumanjanam, is an auspicious day in the Tamil Month of Aani (June -July) and is dedicated to Lord Nataraja (Shiva). ..

The Swamijis Vision that Changed our Lives

A short play written by Dipa Nivedh and Natarajan Sundar and directed by Dipa Nivedh Performed on the Tamil New Year Function of South Indian Society, UK.

Hindu Wonders in a Muslim Country

Many of us know that Indonesia is the largest Muslim country in the world, but many of us do not know the fourth largest Hindu population ..

Smt Desa Mangayarkarasi in London during July 2013

Shri Kripananda Variar was the foremost Tamil spiritual speaker of 20th century – in particular a devotee of Lord Muruga. Rightly called ‘pravachana samrat’, he dedicated his life to spiritual teaching and philanthropy..

Swami Vivekananda - Epochal Journey - From Madras to Chicago

Interesting facts and truth about Swami Vivekananda’s speech and journey to Chicago from Madras.

Chitra Pournami

Chitra Pournami is a Tamil ceremony observed on the Purnima day (full moon day) in the Tamil month of Chithirai (April–May).

ஆதி சங்கரர் காலம் - தமிழ் இலக்கிய சான்றுகள் - Adi Shankara

ஆதி சங்கரர் கிறிஸ்துவுக்கு முன் வாழ்ந்தாரா அல்லது கிறிஸ்துவுக்குப் பின்னுள்ள காலத்தில் வாழ்ந்தாரா என்பது புரியாத புதிராகவே நீடிக்கிறது.

வேதத்தை முழி பெயர்த்த அறிஞர்கள்

அறிஞர்கள் கையில் சிக்கி வேதங்கள் படும் பாடு உலகில் எல்லாவித கஷ்டங்களையும் விடப் பெரியது.

Maha Shivaratri

"Om Namah Shivaya" is the most holy mantra for worshiping Lord Shiva, the Paramaathma Para-Brahman..

The scientific explanation for visiting temple regularly

We are living in a world where scientific and logical explanations are sought for whatever we do, see and perform which our elders..

நரசிங்க முனையரைய நாயனார்

திருமுனைப்பாடி நாட்டிலே, குறுநில மன்னர் குலத்திலே நரசிங்கமுனையரையநாயனாரென்பவர் ஒருவர் இருந்தார்..

கணநாத நாயனார்

சோழநாட்டில் உள்ள சீர்காழியில் தோன்றியவர் கணநாதர். இவர் வேதிய..

அமர்நீதிநாயனார்

சோழநாட்டிலே, பழையாறை என்னும் ஊரிலே, வைசியர் குலத்திலே, பெருஞ்செல்வமுடையவரும் சிவனடியார்களைத் திருவமுது, செய்வித்து அவரவர் குறிப்பறிந்து கந்தை கீள்கோவணம்..

சீவக சிந்தாமணியில் இந்துக் கடவுளர்கள்

அண்மையில் சீவக சிந்தாமணி என்ற புத்தகத்தைப் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்த்து. இது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்று. சீவகப் பெருவழுதியின் வாழ்வைச் சித்தரிக்கும் நூல் இது.

Guru Tatvam

Guru Tatvam is to understand the principle of Guru which is within yourselves in the form of the consciousness..

கணம்புல்ல நாயனார்

வடவெள்ளாற்றின் தென்கரையிலே அமைந்துள்ள இருக்குவேளூர் என்னும் தலத்திலே வாழ்ந்து வந்த பெருங்குடி மக்களுக்கெல்லாம் ஒப்பற்ற தலைவராய்

Kanchi Mahaswamigal on Aardraa Darshanam

The combination of Aardra star and the full moon takes place once a year, in the month of Maargazhi. Early morning on the day when the confluence of full moon and Aardra occurs, Lord Shiva, in his manifestation as Dancing Lord Nataraja gives His darshan..

குலச்சிறையார்

பாண்டிய நாட்டில் அமைந்துள்ள திருத்தலம் மணமேற்குடி! இத்திருநகரில், சிவனடி போற்றும் தவசீலர்கள் பலர் வாழ்ந்து வந்தனர்..

சாக்கிய நாயனார்

திருச்சங்கமங்கை என்னும் நகரத்தில் தகவுடைய வேளாண் மரபில் உதித்தவர் சாக்கிய நாயனார்..

Prayers - Preparation for the Self-Realization, a Journey Inevitable

It gives immense pleasure to be part of this satsang, after witnessing the navaratrhi pooja, we all feel high and spiritually inclined...

சேந்தனார்

சேந்தனார் ஒரு விறகு வெட்டி. அவர் சிதம்பரம் அருகேயுள்ள ஒரு சிறிய ஊரில் வாழ்ந்து வந்தார்..

Pazhaiya Seevaram

Pazhaiya Seevaram is a small village located about 20 kms from Kanchipuram on the road going towards Chengalpattu.

Navaratri - Vijayadasami - Dashara festival

Vijayadasami is the culmination of the Dashara festival.

Navaratri - Day 9 Special

Sidhi Daatri is worshipped on the 9th day, the Maha Navami day..

Navaratri - Day 8 Special

Maha Gowri is worshipped on the eighth day of Navarathri..

Navaratri - Day 7 Special

Ma Kalarathri worshipped on the 7th day is dark as a night and so the name..

Navaratri - Day 6 Special

Ma Katyayini is worshipped on the sixth day of Navarathri.

Navaratri - Day 5 Special

Skanda Mata is worshipped on the fifth day. She holds her son Skanda as an infant on her lap..

Navaratri - Day 4 Special

Kushmanda worshipped on the fourth day controls the entire solar system..

Navaratri - Day 3 Special

Goddess Durga takes the avatar of Chandragantha on the third day..

Navaratri - Day 2 Special

Brahmacharini worshipped on the second day is the practitioner of penance. She personifies love and loyalty..

Navaratri - Day 1 Special

Goddess Durga’s nine incarnations are worshipped on the nine days. The mother is worshipped as Sailaputri on the first day..

Navaratri - Day 0

Navaratri is an important Hindu festival which essentially symbolises the triumph of the good over the evil. Navarathri begins the day after the Mahalaya Amavasya

அதிபத்த நாயனார்

சோழ நாட்டிலே காவிரிப் பூம்பட்டினமும், நாகபட்டினமும் இரு பெரும் நகரங்களாக விளங்கின. அந்நகரங்களில் கப்பல் வாணிபத்தில் வல்லமை பெற்ற நாகப்பட்டினத்தின்..

தெற்கு நோக்கி அருள்பாலிக்கும் சனி பகவான்

நவக்கிரகங்களில் ஈஸ்வரன் பட்டம் பெற்ற ஒரே கிரகம் சனிபகவான். இவரது பெயர்ச்சியின் அடிப்படையில் பாவ புண்ணியங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நீதிமான் போல..

Karma Cycle

Even though the very objective of the birth is to exhaust the past Karmas, we end up doing new Karmas thereby creating a Karma Cycle..

'ஸ்ரீரங்கம் என் தாய்வீடு!'' - சிலிர்க்கும் அர்ஜென்டினா அடியவர்!

'அடியேன் வருதபா ரங்கப்ரியதாசன்’ என்றே தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் அவர்! தோள்களில் சங்கு-சக்கர குறிகளும், நெற்றியில் திருமண்ணும்..

Kanchi Mahaswamigal on Vinayagar Chathurthi

Life is full of good fortunes and misfortunes. When misfortunes befall on us, it does not help to rue. What we instead need to do is have courage and fight against such misfortunes and overcome hurdles that come our way...

நாமும் அனுமார் ஆகலாம்

வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இல்லாதோர் யாரும் இல்லை. கல்யாணம் ஆனவருக்கும் கல்யாணம் ஆகாதவருக்கும், குழந்தை பெற்றவருக்கும் குழந்தையே பெறாதவர்க்கும்..

குங்குலியக்கலய நாயனார்

திருக்கடவூர் சோழ நாட்டிலுள்ள ஒரு தலம். இத்திருநகரில் எழுந்தருளியுள்ள எம்பெருமானுக்கு அமிர்தகடேசுவரர் என்று திருநாமம் உள்ளது. பிரம்மன், திருமால்..

கண்ணன் வழி...தனீ.. வழி

சோதனைகள், பிரச்சினைகள், இடையூறுகள் வந்தால் அவைகளைக் கண்ணன் தீர்க்கும் வழி தனி வழி. மகாபாரதக் கதைகளை கேட்டவர்களுக்கு நூற்றுக் கணக்கான..

Significance of Upakarma

‘Avani Avittam’ - ‘avittam’ star day in the Tamil month of ‘Avani’ - is the day when every year the sacred thread, or poonal, is changed..

60 second interview with The Buddha

The mind is wavering and restless, difficult to guard and restrain: let the wise man straighten his mind as a maker of arrows makes ..

Raama Naamam

Once a Guru or teacher was teaching Vishnu sahasra naamam to a group of boys aged between 8 and 12 years..

ஆதி சங்கரர் காலம்: தமிழ் இலக்கிய சான்றுகள்

ஆதி சங்கரர் கிறிஸ்துவுக்கு முன் வாழ்ந்தாரா அல்லது கிறிஸ்துவுக்குப் பின்னுள்ள காலத்தில் வாழ்ந்தாரா என்பது புரியாத புதிராகவே நீடிக்கிறது. அவருடைய காலம் கி.மு.வா, கி.பி.யா என்பதில் கருத்து வேறு[பாடு உண்டு. இதற்குக் காரணம்..

வேதத்தை “முழி பெயர்த்த அறிஞர்கள்"

அறிஞர்கள் கையில் சிக்கி வேதங்கள் படும் பாடு உலகில் எல்லாவித கஷ்டங்களையும் விடப் பெரியது. பல வெளிநாட்டு அரைவேக்காடுகளின் கைகளில் மட்டுமின்றி நம் நாட்டு இடதுசாரிகளின் கைகளிலும் சிக்கி சித்திரைவதைக்குள்ளாகி வருகிறது புனித வேதங்கள்..

Visaka Hari’s Parvathi Kalyanam in London - 2012

A mellifluous voice and an easy narrative skill make this Madisar-clad artiste a communicator par excellence. It’s no surprise that Harikatha exponent Srimathi Vishaka Hari has a huge fan following..

108 the holy number

The number 108 is very auspicious for Hindus. It is the number of beads of a rosary and of many other things in Indian cosmology.

யார் பெரியவர்? கடவுளா? பக்தனா?

இந்து மதம் ஒரு அற்புதமான மதம். ஏனெனில் இங்கு கடவுளும் கூட சில விதிமுறகளைப் பின்பற்றியாக வேண்டும். உண்மைக்கு இங்கு அளவுக்கு மீறிய மதிப்பு. கடவுளோ பழங்கால மன்னர்களோ ஒரு வாக்கு கொடுத்துவிட்டால் அதை மீறமுடியாது..

சூரியனுடன் சுற்றி வரும் குள்ள முனிவர்கள் யார்?

வாலகியர்கள் எனப்படும் 60,000 குள்ள முனிவர்கள் பற்றி ரிக் வேதமும் தமிழ் நூல்களும் சுவையான பல செய்திகளைத் தருகின்றன. ரிக் வேதத்தின் எட்டாவது மண்டலத்தில் பிற்சேர்க்கையாக 11 பாடல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

Udupi Swamiji in London

Udipi Swamij, Sri Sugunendra Theertha Swamini is the 30th in a great lineage of heads of the Jagadguru Shree Madwaachaarya Moola Mahaa Samsthaanam, Shree Puthige Matha, Udupi, beginning with Shri Madwaachaarya himself

Karadayar Nonbu

Karadayar Nonbu is one of the important fast observed by women of South India. It is also known as Sathyavan Savithri Vritham or Masium Panguniyum Koodum Nombu..

One Minute Bhagavad Gita

Bhagavad Gita is part of Mahabharata, the Hindu epic. Gita has 700 verses in 18 chapters in Sanskrit. All the essential spiritual truths expounded by the Vedas are in the Gita..

Existence of Shri Ram – A fact & Not A Myth

The story of Shri Rams' life was first narrated by Maharishi Valmiki in the Ramayana, written after Shri Ram was crowned as the King of Ayodhya..

புறநானூற்றில் சூரியகிரஹணம்

இந்திய இலக்கியங்களில் கிரகணம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. உலகின் பழமையான மதப் புத்தகமான ரிக் வேதத்திலிருந்து தற்காலக் கதை, கட்டுரைகள் வரை கிரகணங்களைக் காண்கிறோம். சந்திர கிரகணங்களைப் பற்றி அதிகமான குறிப்புகளையும் சூரிய கிரகணங்களைப் பற்றி குறைவான குறிப்புகளையும் காணலாம்..

மஹா சிவராத்ரி மகிமை

மாசி மாத கிருஷ்ண பட்சத்தில் 13 அல்லது 14 ஆம் இரவில் சிவராத்ரி அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. சிலர் இதை பங்குனி மாதம் என்றும் கணக்கிடுவர்..

When Animals worship God, Why not Men?

Indian Tamil and Sanskrit literature are full of animal stories. They say that if a just king rules the country deer and tiger will drink water from the same river without showing enmity.

What should We Pray for? - Kanchi Mahaswamigal Answer

Given the reality of the world we live in, we have innumerable sufferings, mental stress, physical ailments, money problems, poverty, etc., To resolve them, we try to do whatever we need to.

Hindu Wisdom

Recently when I was doing some reading about India and Hinduism, I came across an article giving a very plausible explanation of how the process of evolution of Hinduism as we know it today took place..

மாதங்களில் அவள் மார்கழி - What is so special about Margazhi month?

Kannadasan’s immortal approbation of the month of Margazhi, set to lilting music by Viswanathan and Ramamurthy in one of the most famous Tamil movie songs, simply reflected Lord Krishna who in Gita says that among the months he is Margazhi..

Karthigai Deepam - Excerpts from speech of Kanchi Paramacharya

The lighting of oil lamps, deepam, at sunset on the full-moon day in the month of Kaarthigai is an ancient practice in vogue throughout India, from the Himalayas to Kanyakumari.

Need for Self Knowledge and Path to Realisation

We are used to the application oriented approach. This makes us question the need for Self knowledge. Any person with common sense will raise this question.

Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008

In Hinduism numbers have a lot of significance. In some places it is used as a symbol or metaphor. Vedas also have a lot of numbers and their meanings are still mysterious..

Journey to Manasarovar and Mount Kailash

As a frequent flyer on the job, I seldom show‐up at the boarding gate before 30 minutes of the departure. Yet, I was there 2 hours in advance to board the flight that would take me to New Delhi to connect to Kathamandu.

Human Goals – Role of Science and Self Knowledge

While the objective of Vedas is to lead you to self knowledge, Humans have their own goals and are in constant pursuit of the same..

Fundamentals of Hinduism

The name Hinduism was given to us by other people. It is said to have come as a modification from the word Indus..

ஸ்கந்த ஷஷ்டி

அக்டோபர் 27 தேதி முதல் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை கந்த சஷ்டி விழா கொண்டாடப் படுகிறது. நவம்பர் முதல் தேதி சூர சம்ஹாரம், இரண்டாம் தேதி திருக்கல்யாணம்.

Navarathri - The Mother of all Pujas

Kanchi Paramacharya, Sri Chandrasekara Saraswathi Swamigal of Kanchi Kamakoti Peetam, explains why of all the Hindu festivals and pujas, Navarathri is the one celebrated throughout the length and breadth of Bharat.

Kannan - Krishnan

Krishna is the inner eye who sees everyone and there is no eye which can see him. Both ‘I’ and ‘Eye’ sound similar...

Upakarma - Avani Avittam - Nature and Purpose

Upakarma (/upaakarma/) means beginning or "Arambham", i.e. to begin the study of the Veda (Veda Adhyayanam)...

Garbha Rakshambigai

I was in India in August and I took the opportunity to visit a few temples when I was there. Kumbakonam as it is rightly called as the temple city with literally 100s of temples and most of them are padal petra sthalangal..

வரலக்ஷ்மி பூஜை

வரலக்ஷ்மி விரதப் பூஜை இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டாம் தேதி வருகிறது. சுமங்கலிப் பெண்களால் தங்கள் க்ருஹங்களுக்கு சுபிக்ஷம் பெருகும் பொருட்டு இந்த பூஜை கொண்டாடப் படுகிறது..

Glimpses of Ramayana in Thiruppugazh

All devotional works hail the glory (Pugazh) of the Lord and come under the category of Thiru Pugazh but only Arunagirinathar’s works got that title because he alone described the Glory of the Lord truly and completely and rightly deserved the name "Thiru Pugazh".

Mahaperiaval on Subrahmanyaya Namaste and Gayathri Manta

August 14th, 2011, is yajur upakarma day; next day is Gayathri japam with Gayathri manthra to be recited 1008 times. In this context it is interesting to recall a remarkable interaction between Kanchi Paramacharya Sri Chandrasekarendra Saraswathi Swamigal and the great Carnatic musician..

ஆனித் திருமஞ்சனம்

இந்த வருஷம் ஆனித் திருமஞ்சனம் ஜூலை மாதம் ஏழாம் தேதி கொண்டாடப் பட்டது..

Who is an Acharya? and Who is a Guru?

We often use the words ‘Acharya’ and ‘Guru’ interchangeably. Indeed, we call some both, e.g., ‘Jagatguru Sankaracharya’..

Who is God? And, why do we pray to God?

In almost every religion, God is considered the Creator. Logic tells us that effects have a cause: the received wisdom is therefore there has to be an ultimate cause of everything around us..

திவ்விய தேசங்கள்

108 Divya Desangal

வைகாசி விசாகம்

வைகாசி மாதத்தில் வரும் விசாக நட்சத்திரம் முருகனின் ஜன்ம நட்சத்திரம். அதனால் முருகனுக்கு விசாகன் என்றும் பெயர் வந்தது.

Sri Hanuman Chaleesa With Meaning

Read this article to understand the meaning of Sri Hanuman Chaleesa.

அக்ஷய திருதியை

அட்சய திருதியை சித்திரை மாத சுக்ல பட்ச திருதியை அன்று கொண்டாடப் படுகிறது. இந்த நாள் திருமாலுக்கு விசேஷமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

Greetings

In Hinduism, there are three margas (paths) through which a person can attain moksha. The first path is jnana-marga. Jnana can be translated as awareness or insight.

Why Moorti Puja? Why 33 crore gods?

Why do we Hindus need a moorti or an image of god to perform a puja? Indeed, why do we have so many gods – 33 crores or 330 million at the last count?

Thiruppugazh

An interesting article about Thiruppugazh..

Panguni Uthiram

Panguni Uthiram is celebrated on 19th March 2011. Panguni Uthiram is an important day for practising Tamil Hindus. On this day, in the month of PANGUNI, the full moon coincides with Uttara phalguni nakshatram.

Karadaiyan Nonbu - காரடையான் நோம்பு

In the Hindu tradition, among married couple, men are obliged to do several 'nithya-karmas' such as performing sandyavandhanam and residential pujas and reciting rudram, purusha suktam, Gita etc.

Significance of Sivarathri

Significance of Maha Sivarathri - Based on a speech by Kanchi Paramcharya delivered on the eve of Maha Sivarathiri in 1958.

An Interesting study of Boons and Curses

Hinduism is a wonderful religion. Here even the Gods and saints have to obey the rules. It is very interesting to study the way curses and boons work in Hinduism. Equally interesting is how they are showered upon people and gods.